Thông tin quản trị

Thông báo cổ đông: về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng

By : 21/10/2022
Thông báo cổ đông: về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Ngày 18/10/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố nghị quyết số 126/2022/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành việc phân phối chứng khoán chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1. Cụ thể: gia hạn thời gian hoàn thành phân phối chứng khoán ra công chúng thêm 30 ngày (tức hết ngày 29/11/2022). Để tránh nhầm lẫn về thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông, Công ty xin thông tin tới Quý cổ đông cụ thể...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

By : 19/10/2022
Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 126/2022/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành đợt phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, In order to ensure the interests of shareholders for the additional public offering of shares at the ratio of 5:1, Thanh Dat...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ

By : 18/10/2022
NQ HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/ Các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 122/2022/NQ-HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ; thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung. Chi tiết xem tại đây Trân trọng./.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 122/2022/NQ-HĐQT on the change of charter capital; through additional depository records and additional listing. See details here Best...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

By : 04/10/2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Kính gửi các Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành do đã thực hiện xong đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021. Chi tiết cụ thể tại đây. Trân trọng./.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding voting shares due to the completion of the issuance of shares to pay dividends in 2021. See details here. Best...Đọc Thêm

Xem thêm

Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đăng ký, chuyển nhượng, mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng

By : 27/09/2022
Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đăng ký, chuyển nhượng, mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt             Vào ngày 03/08/2022, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 222/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Hiện công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục thực hiện phát hành cổ phiếu. Nhằm mục đích giúp các cổ đông nắm được tình hình đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1, Công ty xin gửi tới các quý cổ đông...Đọc Thêm

Xem thêm

Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi đính chính

By : 19/09/2022
Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi đính chính

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi nhận được công văn chấp thuận về việc sửa đổi Bản cáo bạch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chi tiết xem tại đây. ear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the prospectus of additional shares offering to the public after receiving the written approval of the amendment of the Prospectus of the...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu

By : 16/09/2022
Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1; thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the announcement of additional shares offering to the public at the ratio of 5:1;...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo số 116 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

By : 16/09/2022
Thông báo số 116 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Thông báo số 116/2022/TB-PH về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2021. Thông báo này thay thế thông báo số 93/2022/TB-PH ngày 19/08/2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce No. 116/2022/TB-PH on the issuance of shares to pay dividend 2021 This announcement replaces Notice No. 93/2022/TB-PH dated August 19, 2022. See details...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT số 112 về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện mua cổ phiếu

By : 16/09/2022
Nghị quyết HĐQT số 112 về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện mua cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 112/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board...Đọc Thêm

Xem thêm